מהלך וסוגי טרשת

מהלך וסוגי טרשת נפוצה

טרשת נפוצה מאופיינת לעתים קרובות על ידי הופעת התקפים והפוגות.התקפים מתרחשים כאשר מתעוררים תסמיני מחלה חדשים הנמשכים למעלה מ-24 שעות, או כאשר תסמיני מחלה קודמת מחמירים באופן ברור לאחר שלא אירעו במשך חודש לפחות.מוגדרים 4 מהלכי מחלה: התקפי- הפוגתי, מתקדם- משני, מתקדם- ראשוני ומחלה במהלך שפיר.
 • מהלך טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית (Relapsing-remitting MS)

  כאשר מאובחן טרשת נפוצה חווה הפוגה מלאה או חלקית, אזי נקרא מהלך המחלה התקפי-הפוגתי. לעתים קרובות החולה יכול לחיות באופן נורמאלי, חופשי מתסמינים, בין ההתקפים. רב מאובחני טרשת נפוצה מוגדרים בסוג מחלה התקפי- הפוגתי.
 • מהלך טרשת נפוצה מתקדמת- משנית (Secondary-progressive MS)

  טרשת נפוצה מתקדמת-משנית מתרחשת כאשר חומרת הליקוי נמשכת בהתמדה ו/או מחמירה בין התקפים.50%-30% מחולי טרשת נפוצה הסובלים בתחילה ממהלך התקפי-הפוגתי של המחלה מפתחים טרשת נפוצה מתקדמת-משנית תוך 10 שנים. 1
 • מהלך טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית (Primary-progressive MS)

  טרשת נפוצה פחות שכיחה בצורתה המכונה מתקדמת-ראשונית. בצורה זו של המחלה הליקוי והתסמינים מחמירים בהתמדה החל מראשית המחלה, ללא התקפים וללא הפוגות ביניים במחלה. מהלך המחלה אינו שכיח ומופיע רק בכ- 10% מהמקרים.
 • מהלך שפיר של טרשת נפוצה(Benign MS)

  מהלך נדיר יותר, בו החולה מתנהל ללא מגבלות מהותיות במשך למעלה מ -15 שנים לאחר שאובחן כלוקה בטרשת נפוצה. צורה זו של המחלה אינה מחמירה עם הזמן. טרשת נפוצה שפירה ניתנת לזיהוי רק כאשר ישנה מוגבלות מינימאלית 10-15 שנים לאחר אבחון המחלה וסווגה בתחילה היה מחלה התקפית-הפוגתית. טרשת נפוצה שפירה מקושרת לעתים עם תסמינים פחות חמורים בתחילתה, למשל תסמינים תחושתיים.
  קשה לקבוע את מספרם המדויק של חולים הלוקים בטרשת נפוצה שפירה. מחקרי ניתוחים שלאחר המוות מלמדים כי מבין מקרי הטרשת הנפוצה שאובחנו באופן קליני כ-20% הינם שפירים. 2
  מחברים אחרים טוענים כי 20-30% לוקים בטרשת נפוצה שפירה יחסית וסובלים מהשפעה מינימאלית של המחלה במשך 10-15 שנים. 3

  References:
  • Gold R &Rieckmann P. Pathogenese und Therapie der Multiplen Sklerose. Uni-Med Verlag, Bremen, 2000, 109 p.
  • Kesselring J. Multiple Sklerose. Kohlhammer, Stuttgart, 1993, 242 p.
  • Hawkins CP &Wolinsky JS. Principles of Treatments in Multiple Sclerosis. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000, 324